Biodegradační plocha Štěpánov

Biodegradační plocha je určena pro biologickou dekontaminaci nebezpečných odpadů znečištěných ropnými látkami. Jedná se převážně o zeminy, kamení a kaly s obsahem ropných látek (železniční svršky, myčky aut, odlučovače ropných látek, sanace starých ekologických zátěží, odpady z čištění kanalizací).

Provoz biodegradační plochy je naprosto bezpečný a šetrný vůči životnímu prostředí. Účelem zařízení je ekologická úprava nebezpečných odpadů. Po přepracování pomocí bakteriálních kmenů a detergentů jsou zeminy a kamení využívány jako rekultivační materiál.

Biodegradační plocha Štěpánov

poptávka

Zpracováváme osobní údaje. Jak údaje chránime