Chemická ČOV Přelouč

Kapalné odpady – mezi základní činnosti Chemické ČOV Přelouč patří čištění všech druhů odpadních vod a likvidace kapalných odpadů (zaolejované vody, řezné emulze, oleje, kyseliny a louhy). Samozřejmostí je odvoz odpadů vlastními ADR cisternami a také možnost využití železniční vlečky pro dopravu odpadů po železnici.

Odlučovače ropných látek a myčky automobilů – provádíme kompletní servis odlučovačů ropných látek, lapáků nečistot a myček automobilů. Provedeme odsátí vod a kalů cisternovými vozy, vyjmutí případných filtrů, očištění jímek tlakovou vodou a instalaci nových filtrů. Zajišťujeme laboratorní analýzy a pětileté Generální technické kontroly odlučovačů ropných látek, lapáků nečistot a všech jímek s obsahem závadných látek pro životní prostředí.

Provoz, kontrola a údržba dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Zásadní požadavky na kontrolu a údržbu odlučovačů, která se musí provádět minimálně jednou za 6 měsíců.
Generální technická kontrola v intervalu nejméně jednou za 5 let!

Chemická ČOV Přelouč

poptávka

Zpracováváme osobní údaje. Jak údaje chránime