Deemulgační ČOV Kopřivnice

Průmyslová čistírna nebezpečných kapalných odpadů (řezné emulze, prací vody, zaolejované a oplachové vody atd.) a průmyslových odpadních vod slouží jednak pro firmy areálu TATRA TRUCKS a také disponuje volnou kapacitou pro příjem odpadů od externích zákazníků (přívoz ADR cisternami).

Mechanicko-chemická ČOV Kopřivnice

Koncová čistírna odpadních vod slouží k dočištění průmyslových odpadních vod areálu TATRA TRUCKS před vypouštěním do vodního toku.

Úpravna užitkové vody Lubina

Zařízení slouží k mechanické úpravě surové vody kapalným chlórem a následným dodáním užitkové vody odběratelům v areálu TATRA TRUCKS (provozní voda, chladící voda, oplachová voda…).

Provozovatel vnitropodnikové kanalizace TATRA TRUCKS a rozvodů užitkové vody

Pro firmu TATRA TRUCKS a.s. provozujeme vnitřní síť jednotné, dešťové, splaškové a průmyslové kanalizace včetně vodních děl a VH zařízení, dále síť rozvodů užitkové vody včetně vodojemů.

Deemulgační ČOV Kopřivnice

poptávka

Zpracováváme osobní údaje. Jak údaje chránime